Scroll to top
© 2020 Sandro Slavnić

Zapuhalo


Sandro Slavnic - 4 Marta, 2020 - 0 comments

lijep ti je kaput, kažeš
dobro te znam, ne lažeš
inače mi oni dobro stoje
najbolje kapute tamburaši kroje


od kafanskog stolnjaka
savršena mjera
boja staroga konjaka
u džepu šaka čemera


u drugom je jad
podstavu tuga krasi
na reveru ljubavna glad
ne mogu joj ništa ni kontrabasi


kako znam i kako hoću
pjesma, dim i čaša
ogrnem ga tako noću
sa sjevera puše ljubav na

Related posts